Hazel, Kentucky Zip code

The Zip code for Hazel, Kentucky is 42049.

"The Zip code (Post Code) for Hazel, Kentucky, USA: 42049" is tagged with:
USPS Zip code Kentucky(U.S. state)

More US Zip code Facts:
fasteri.com