Tajikistan Circulating Currency

The circulating currency(ies) of Tajikistan is/are Tajikistani somoni.

"Tajikistan - Currency: Tajikistani somoni" is tagged with:
circulating currency Tajikistani somoni Tajikistan

More Currency Facts:
fasteri.com