Malaysia capital Kuala lumpur

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur.

"Malaysia capital Kuala Lumpur" is tagged with:
national capitals Malaysia Kuala Lumpur

More capital Facts:
fasteri.com